Agile Automotive vil gerne søge mod udlandet for at sælge sin lynhurtige gaderacer, der produceres i Vamdrup. Men hvordan skal satsningen gribes an? Det spørgsmål får virksomheden hjælp til at besvare hos et hold studerende fra IBA Erhvervsakademi Kolding.

4. marts 2022
Tekst og foto: John Ahle Petersen

Hvordan får man fartglade tyskere og svenskere til at købe en lynhurtig gaderacer, der på blot tre sekunder accelerer fra 0 til 100 km/t.?

Det spørgsmål skal et hold markedsføringsøkonomer fra IBA Erhvervsakademi Kolding hjælpe med at svare på. De studerende skal nemlig give deres bud på, hvad der skal til, så bilproducenten Agile Automotive får gang i sin eksport.

Vamdrup-virksomheden har skabt sin egen racerbil, som ved indgangen af 2022 er solgt i seks eksemplarer til det danske marked. Raceren kan indregistreres, så ejerne kan køre på det almindelige vejnet. Og grundlægger Tim M. Hansen har en klar tro på, at der kan sælges endnu flere biler, hvis man først får hul på eksempelvis det svenske eller tyske marked. Men hvordan griber man sådan en opgave an?

“Vi har tidligere fået lavet en markedsundersøgelse, da vi sidste år havde en praktikant fra IBA, men det er altid interessant at få nogle flere øjne på opgaven.”

Tim M. Hansen, Agile Automotive

 - Vi har tidligere fået lavet en markedsundersøgelse, da vi sidste år havde en praktikant fra IBA, men det er altid interessant at få nogle flere øjne på opgaven. Og måske peger de studerende på noget mere end det, som står i vores egen undersøgelse, siger Tim M. Hansen om sit samarbejde med de kommende markedsføringsøkonomer, der skal lave deres markedsanalyse og salgsstrategi som en del af undervisningen.

Tim M. Hansen fortæller, at Agile Automotive helt generelt sætter pris på at samarbejde med studerende.

- De bobler altid af energi og gå-på-mod. Jeg kan også godt huske, da jeg selv var var ingeniørstuderende, at det var fantastisk at samarbejde med rigtige virksomheder, siger Tim M. Hansen.

“...når opgaverne er hentet ”i den virkelige verden”, har det den betydning for de studerende, at de er nødt til at arbejde indenfor nogle realistiske rammer.”

Tim M. Hansen, Agile Automotive

Han føjer til, at når opgaverne er hentet ”i den virkelige verden”, har det den betydning for de studerende, at de er nødt til at arbejde indenfor nogle realistiske rammer. Det stiller stramme krav til de løsninger, der udvikles.

- Vi er jo en mindre virksomhed og har for eksempel ikke ressourcer til at åbne et salgskontor i Paris, så hvis de studerende foreslår, at vi skal gå ind på det franske marked, er det altså nogle andre løsninger, de skal komme op med, smiler han.

Teori møder virkeligheden
Typisk har markedsføringsøkonomerne fem projekter per semester, hvor opgaven er stillet i samarbejde med en virksomhed.

- Meget ofte er det virksomheder, der kommer fra vores eget nærområde her i Kolding Kommune. Vi samarbejder med virksomheder fra meget forskellige brancher, siger IBA-lektor Nikolaj Svensson, som foruden Agile Automotive nævner Restaurant Flammen og Autohuset Vestergaard som et par eksempler.

Han glæder sig over, at virksomhederne er interesseret i at samarbejde, for det har stor betydning for de studerende, når deres teori møder den virkelige verden.

“...det er meget tydeligt, at mange studerende bliver mere motiverede af de projekter, vi laver i samarbejde med eksisterende virksomheder.”

Nikolaj Svensson, IBA Erhvervsakademi Kolding

- Når vi arbejder med konkrete projekter, så oplever de studerende en større relevans. Og det er meget tydeligt, at mange studerende bliver mere motiverede af de projekter, vi laver i samarbejde med eksisterende virksomheder, siger Nikolaj Svensson.

Et kig ind i fremtiden
Han forklarer, at for de studerende er de virkelighedsnære projekter også et kig ind den fremtid, der venter, når eksamen engang er i hus.

- De får simpelthen en smagsprøve på, hvad det er, deres uddannelse kan bruges til, når de er færdige, siger han og tilføjer:

- Og for den virksomhed, vi samarbejder med, ender projektet også med nogle brugbare løsninger, som i nogle tilfælde kan føres direkte ud i livet, hvis virksomheden ønsker det.

Fakta

IBA Erhvervsakademi Kolding kører løbende projekter, hvor virksomheder fra forskellige brancher kommer med en konkret problemstilling, som de studerende arbejder med i undervisningen.

Der er altid brug for nye projekter at arbejde med, og akademiet modtager gerne henvendelser fra firmaer, der har en opgave, de studerende eventuelt kan arbejde videre med. Ambitionen er, at samarbejdet er til gavn for begge parter.

Du er velkommen til at kontakte IBA med din business-case.
Kontakt er uddannelseschef Michael A. Rasmussen, mir@iba.dk, mobil 7211 8256.