Cirkulær økonomi, bæredygtighed, social ansvarlighed og FNs verdensmål er noget der fylder mere og mere i vores hverdag og ikke mindst hos virksomhederne.

3. maj 2019

 Derfor har vi i denne måned valgt at lave et kort portræt af en vores næste indlægsholdere - Ole Kjerkegaard Nielsen, der arbejder med udgangspunkt i FNs verdensmål.

Hvorfor er det vigtigt, at man som virksomhed arbejder med FNs verdensmål? 
“Det er vigtigt at arbejde med verdensmålene, idet de er verdens største indkøbsseddel! Selv om FNs Verdensmål måske kan virke lidt akademiske og fjerne, udgør de 17 konkrete mål og 169 delmål, som alle lande er forpligtede til at løse. Ambitiøse virksomheder ser dette som en stor mulighed for at kunne tjene penge ved at gøre noget så godt som at afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder, sikre god uddannelse, bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst." 

"Potentialet er stort, og dansk erhverv står stærkt i forhold til at levere ydelser og produkter, der kan gøre en forskel. En rapport fra udenrigsministeriet opgør potentialet til 400 Mia DKK i ekstra eksport i 2030.” Ole har for nyligt skrevet en blog, hvor I kan læse mere om hans tanker

Er bæredygtighed og Verdensmål ikke bare flotte ord uden konkrete handlinger? 
“Hvis man vil arbejde med dette som branding, eller i forhold til kommunikation, kan det meget nemt ende som skåltaler og flotte ord. Der er dog både store og små virksomheder, der arbejder med bæredygtighed som en del af deres strategi, og de oplever, at de skaber mere værdi både til sig selv og samfundet ved at skabe ærlige skalerbare handlinger." Du kan læse om et par eksempler i ovennævnte blog. 

Profil

Som partner i Shared Value Innovation arbejder Ole med integration af bæredygtighed i organisationers strategier og i deres værdier. Ole har tidligere besat forskellige lederroller i Novo Nordisk A/S og Coloplast A/S. Hos Novo Nordisk var han ansvarlig for bæredygtighedsstrategi, investor kommunikation (bæredygtighed), kompetence udvikling, og kommunikation.

Ole er Cand.Agro, og har en PhD i bæredygtig landbrug fra Københavns Universitet. Efterfølgende har Ole efteruddannet sig kommercielt i strategi og bæredygtighed på Scandinavian International Management Institute/CBS, Harvard Business School og på IMD. Ole har arbejdet i Danmark, Nigeria og har udført projekter i USA, Bangladesh, Indonesien og Tyskland. Ole løser altid sine opgaver i partnerskaber med dem der har de bedste kompetencer, og har aftaler med førende danske konsulenthuse når han skal levere i stor skala.

Han rådgiver i dag kommuner, byggebranchen, den farmaceutiske branche, landbruget og filantropiske fonde, og driver også et erhvervsnetværk i en dansk arbejdsgiverforening.