Infrastruktur og rekruttering, der ofte bliver udpeget som to vigtige kriterier for erhvervslivet, bliver tilgodeset i en ekstra budgetaftale, som et enigt byråd i Kolding Kommune står bag.

4. marts 2021

Samtlige partier i byrådet har 2. marts aftalt en ”supplerende” budgetaftale for Kolding Kommune. På grund af corona og usikre udsigter har byrådet været tilbageholden og derfor udsat forhandlinger her til marts. En forudsætning har været, at der fortsat skal være styr på økonomien.

Stort projekt på Tankedalsvej
På anlægssiden er der 46 mio. kroner til forbedringer af trafikken på Tankedalsvej. Her har Stender og Schou Company begge købt kæmpe erhvervsarealer. Hver af de to byggerier indeholder mindst 250 arbejdspladser og cementerer Koldings position som førende i Danmark inden for transport- og logistikbranchen. Kommunen følger op på den udvikling, og særligt i 2021 og 22 vil vi opleve, hvordan det erhvervsområde udvikles, og infrastrukturen følger med.

Kommunens har desuden sat penge af til de krævede miljøundersøgelser for en omfartsvej ved Nørre Bjert. Aftalen rummer også en række mindre vejprojekter for samlet 1,5 mio. kr. Endelig er der 3 mio. kr. til renoveringen af den sidste del af Storegade i Lunderskov. Det sker i et samarbejde med DSB, hvor Kolding Kommune står for Torvet, bus- og parkeringsområde. Samtidig sørger DSB for at renovere perron, adgangsvej, tilgængelighed og beplantning.

I sommeren 20 besluttede kommunen at tage hul på en omfartsvej syd for Kolding, der kobles på motorvejen. 1. etape er beregnet til omkring 80 mio. kr. Der er tale om en større investering, og vejen bygges derfor i etaper. 

“Det er meget positivt, at man fra byrådets side er parat med nye investeringer i infrastrukturen, som er helt nødvendige, hvis vi skal kunne fastholde væksten og udviklingen af erhvervslivet i Kolding Kommune.”

Morten Bjørn Hansen, Business Kolding

Den nye budgetaftale øger anlægsbudgettet med 35 mio. kr. og cementerer dermed ambitionen om et øget anlægsniveau til sikring af udvikling og vækst med særligt fokus på byudvikling, infrastruktur, idræt og uddannelse. Kommunens korrigerede anlægsbudget 2021 er på over 900 mio. kr., hvor mange ordrer lander hos lokale virksomheder.

- Interessen og potentialet ved erhvervsarealerne ved afkørsel 65 er massiv, og det vil kunne føre til mange nye arbejdspladser i Kolding. Derfor er det meget glædeligt, at Kolding Byråd har afsat midler til at sikre ind- og udkørsel fra erhvervsområdet. Det er også meget positivt, at man fra byrådets side er parat med nye investeringer i infrastrukturen, som er helt nødvendige, hvis vi skal kunne fastholde væksten og udviklingen af erhvervslivet i Kolding Kommune, siger Morten Bjørn Hansen, adm. direktør i Business Kolding.

Bedre skoler – glade børnefamilier
I en erhvervsvenlig kommune er det vigtigt, at kommunens basisservice er på plads. Den nye budgetaftale indeholder bl.a. 6 mio. kr. til folkeskolen. Det suppleres med 6,8 mio. kr. fra staten til flere lærere, 3,9 mio. kr. til særlige indsatser for trivsel under corona og 12,4 mio. kr. til minimumsnormeringer på børnepasningsområdet. Alt i alt svarer det til et varigt løft på over 25 mio. kr. til børne- og uddannelsesområdet.

I forvejen ligger kommunens normeringer i vuggestuer og børnehaver i top 15, og eleverne i skolerne ligger konsekvent i top, når der benchmarkes på indlæringen på tværs af kommunerne.

Flere i erhvervsuddannelse
Byrådet har også sat penge af til at udvikle obligatoriske undervisningsforløb for elever i henholdsvis 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse, så alle børn løftes og klædes på til at kunne træffe kvalificerede valg om uddannelse og job. Forløbet ”Uddannelse og job” vil bygge videre på de gode erfaringer, der allerede findes i samarbejdet mellem folkeskoler, erhvervsuddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Det er et af flere tiltag til at få flere unge i Kolding Kommune til at gennemføre en erhvervsuddannelse.

- For virksomhederne er det vigtigt, at de unges uddannelsesvalg bliver så kvalificerede som muligt. Det vil vi fra Business Kolding understøtte, blandt andet med erhvervspraktikportalen, hvor virksomheder og skolelever kan matches når eleverne skal i skolepraktik, siger Morten Bjørn Hansen.