Business Koldings adm. direktør, Morten Bjørn Hansen, skriver hver måned en klumme i Ugeavisen. Denne gang er der fokus på Brexit.

19. marts 2019

Siden 1952 har Europa haft en historisk langstrakt periode med fred og økonomisk fremgang.

Skabt på baggrund af et økonomisk og politisk samarbejde født ud af murbrokkerne fra anden verdenskrigs ødelæggelse. Gennem årtier blev samarbejdet udvidet både i bredden og i dybden, med oprettelsen af det indre marked og indførelsen af arbejdskraftens frie bevægelighed.

Men nu er udviklingen af det europæiske fællesskab kommet i skarp modvind, og om få uger kan Storbritannien være tæt på at afslutte sit brud med EU-landene. Lykkes det ikke at finde et politisk kompromis, risikerer vi fortsat et såkaldt no deal-brexit fra og med 29. marts – men mere sandsynligt er det, at skilsmissen udskydes lidt endnu, for at finde en forhandlingsløsning mellem parterne.

Som i så mange andre skilsmisser er der få vindere og rigtig mange tabere. Briterne får (måske) deres selvstændighed, men de mister deres indflydelse, potentielle investeringer og økonomisk vækst.

Europa destabiliseres, danske virksomheder mister sandsynligvis eksportordrer og usikkerheden vil begrænse investeringslysten.

Set med erhvervslivets briller er det en tragedie, at Storbritannien forlader EU. Økonomisk samarbejde skaber velstand og udvikling, og det er efter min mening hovedgrunden til, at vi er mange generationer som ikke har oplevet krigens galskab i vores del af verden.

Dansk erhvervsliv rammes særligt hårdt af, at vi historisk har haft tætte handelsmæssige relationer. Godt 8 pct. af danske virksomheders eksport går således til Storbritannien, som er Danmarks tredjestørste eksportmarked, kun overgået af Tyskland og Sverige.

Særligt udsat er fødevareeksporten til Storbritannien. Et no deal-brexit, hvor Storbritannien forlader EU uden en aftale, og derfor vil medføre oprettelse af toldmure, vil ifølge Landbrug og Fødevarer koste danske fødevareeksportører omkring 10 mia. kroner i samlede tab.

I vores egn af landet er fødevareerhvervene særligt betydningsfulde, og derfor vil det ramme Kolding særligt hårdt.

Hvad gør man så som virksomhed, for at forberede sig bedst muligt? Det forsøger rådgivere, erhvervsorganisationer og myndigheder at svare på i disse måneder. Og der er mange emner at tage fat på.

Der er spørgsmålet om valuta. Et brexit kan få store konsekvenser for værdien af det britiske pund, hvilket kan fordyre danske vare betydeligt i Storbritannien.

Der er uklarheden vedrørende reguleringen. I dag bygger reguleringen af erhvervslivets vilkår i vid udstrækning på fælles EU-regler, for f.eks. standarder. Hvad sker der f.eks. med britiske regler for forbrugerbeskyttelse i fremtiden?

Kontrakter er et kapitel for sig. Tillader indgåede kontrakter f.eks. prisstigninger, som følge af uforudsete toldmure?

Hvad med medarbejdere? Kan de udstationeres på et engelsk kontor? Kan man rekruttere englændere til et job i Kolding? Og må man overføre persondata ud af Storbritannien?

Hvad sker der med toldreglerne? Hvor meget pålægges ens varer med told? Hvordan skal man fortolde? Hvor lang tid vil det forsinke leveringer?

Er man i tvivl om, hvor man som virksomhed skal henvende sig, er man også meget velkomne til at kontakte Business Kolding, som vil hjælpe virksomhederne videre. Danske Bank og Business Kolding er desuden værter den 8. april for et morgenarrangement for virksomheder om konsekvenserne af Brexit – læs mere om det på vores hjemmeside.

Udfordringerne er alvorlige, men på den korte bane i høj grad af praktisk karakter. På den længere bane er det dog langt mere alvorlige spørgsmål, der både har økonomisk og sikkerhedspolitisk karakter. Derfor håber jeg personligt på, at de europæiske lande finder vej til at samarbejde i fremtiden – både for erhvervslivets og vore alles skyld.