Et flertal i Kolding byråd er enige om de overordnede rammer for næste års budget for Kolding Kommune. I rammen har byrådet besluttet af afsætte 12,5 mio. kroner årligt fra 2024 og de kommende år, for at kunne understøtte placeringen af videregående uddannelser i Kolding.

14. september 2022

”Jeg er glad for at et bredt flertal i byrådet vil bakke op om udviklingen af vores Campusområde. Vi vil øremærke midlerne til at understøtte en mulig etablering af IT- og Ingeniøruddannelser, som vi ved er en mangelvare i vores region,” siger Koldings Borgmester Knud Erik Langhoff (K)

Det er helt afgørende for Koldings fremtid, at det lykkes at tiltrække tekniske videregående uddannelser.

”Det bliver særdeles vanskeligt for hele Sydjyllands erhvervsliv at skabe vækst og arbejdspladser, hvis vi ikke får flere unge til at uddanne og bosætte sig i vores landsdel. Nøglen er at supplere med IT- og ingeniøruddannelser, og her mener jeg, at det er oplagt at bygge videre på det stærke Campus vi har i Kolding i forvejen”, siger Eva Kjer Hansen, medlem af byrådet og gruppeformand for Venstre.

“”Det er en fantastisk nyhed for erhvervslivet i hele regionen. Det baner vejen for tekniske videregående uddannelser til Kolding, som der virkelig er behov for i vores del af landet. Det er en investering i fremtiden””

Ole Rudbeck Petersen, Direktør, Alfa Laval

Viceborgmester Birgitte Munk Grunnet håber at Byrådets økonomiske opbakning vil vække genlyd i hele regionen. ”Vi går foran og viser at vi er klar til at investere i uddannelse. Det er det, som vi skal leve af i fremtiden, og vi ser Campus Kolding som et uddannelsessted for hele landsdelen,” siger Birgitte Munk Grunnet.

Byrådets beslutning vækker begejstring hos formanden for Fonden Business Kolding, Ole Rudbeck Petersen, direktør i Alfa Laval Kolding. ”Det er en fantastisk nyhed for erhvervslivet i hele regionen. Det baner vejen for tekniske videregående uddannelser til Kolding, som der virkelig er behov for i vores del af landet. Det er en investering i fremtiden”, siger Ole Rudbeck Petersen.

Business Kolding arbejder sammen med Kolding Kommune og uddannelserne i Campus Kolding på at styrke Campus. En kortlægning af efterspørgslen efter såkaldte STEM- og IT-kompetencer i Trekantområdet fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ventes færdig inden udgangen af året. På baggrund af kortlægningen vil det blive politisk drøftet, om der er grundlag for nye uddannelser til regionen.

“Det bliver særdeles vanskeligt for hele Sydjyllands erhvervsliv at skabe vækst og arbejdspladser, hvis vi ikke får flere unge til at uddanne og bosætte sig i vores landsdel. Nøglen er at supplere med IT- og ingeniøruddannelser, og her mener jeg, at det er oplagt at bygge videre på det stærke Campus vi har i Kolding i forvejen”

Eva Kjer Hansen, Medlem af byrådet og gruppeformand for Venstre

”Jeg er ikke i tvivl om at behovet for tekniske kompetencer er stort hos virksomhederne. Ingeniør- og IT-uddannelser vil passe perfekt sammen med det store Campus i Kolding, og placeringen her vil kunne sikre den fornødne kvalitet af uddannelserne i et allerede eksisterende studiemiljø. Byrådets satsning på uddannelse vil virkelig kunne gøre en stor forskel”, siger Morten Bjørn Hansen, adm. direktør i Business Kolding.

I de overordnede rammer for næste års budget prioriteres desuden midler til at udvikle et fremtidigt studie- og innovationsmiljø i campusområdet med henblik på at skabe større tilknytning mellem erhvervslivet og uddannelserne.
”Samspillet mellem virksomhederne og uddannelserne i Kolding er allerede stærkt. Og der er et potentiale for at styrke det yderligere, til gavn for rekrutteringen og udviklingen af erhvervslivet. Tværfagligheden i et Campus med så mange forskellige uddannelser giver Kolding et kæmpe potentiale”, siger Morten Bjørn Hansen.

Kolding Campus

Kolding Campus har 4 videregående uddannelsesinstitutioner, SDU, IBA Erhvervsakademi, Designskolen Kolding samt UC Syd. Samlet går der cirka 4.500 studerende på 45 forskellige uddannelser.

Campus Kolding skal danne rammerne for hard-skills fællesskabet, Hard-skills Station. Læs mere...
Business Kolding, SDU Kolding, IBA Erhvervsakademi Kolding og Designskolen Kolding inviterer til Business Lunch, hvor du kan få en snak med engagerede studerende, der ønsker at samarbejde med din virksomhed. Læs mere...