Nytårstale 2016

Tommy Langhoff, Adm. direktør Business Kolding tale til Nytårskur 2016.

Deres excellencer, virksomheder, samarbejdspartnere og medarbejdere

Velkommen til nytårskuren 2016 her på Danmarks flotteste og bedst drevne Scandic hotel.

Jeg ved at Michael og hans team her på Scandic er enig med mig i, at Koldinghus er det rigtige storslåede sted til nytårskuren, men i år kunne vi ikke være der pga. den store Georg Jensen sølvudstilling, og så er vi meget glade for at vi kan være her hos jer.

Igen i år med kæmpe tilslutning – næsten 500 tilmeldte denne gang!

Jeg vil gerne starte med et par nedslag på et meget begivenhedsrigt og på mange måder succesfuldt år 2015.

Vores overordnede målsætning er vækst i indbyggere og arbejdspladser, og begge dele er i meget fin gænge. Vi bliver små 1000 borgere flere pr. år og de seneste tal i den officielle statistikopgørelse kaldet Kontur viser ligeledes små 1000 flere arbejdspladser på 12 måneder.

De nye arbejdspladser kommer altså af både flere borgere der bor i kommunen, og af en fortsat stigende pendling ind i kommunen.

Christiansfeld kom 4. juli på UNESCOs verdenskulturarvsliste, og hvis nogen forinden tvivlede på effekten af det, så må den tvivl være gjort til helt skamme. Antallet af besøgende i Christiansfeld er mangedoblet, ja nærmest eksploderet, og det smitter positivt af på både den lokale omsætning og detailhandel, samt hele Kolding området som destination.

Nu går arbejdet på videreudvikling af Christiansfeld som destination, formidlingen i Christiansfeld og sammenkoblingen af Christiansfeld med andre af vore stærke attraktioner i området.

2015 var 3. år i Legoland Billund Resort samarbejdet, og området er for alvor ved at slå igennem som en børnefamilie destination på de relevante markeder. Vi har i 2015 oplevet en stigning i antallet af udenlandske overnatninger på 6% - og det oven på et i forvejen helt fantastisk 2014.

2015 blev året for Kolding Kommunes igangsætning af de store projekter ved Skamlingsbanken og Hejlsminde Strandpark – to vigtige projekter for den fremtidige udvikling og tilstrømning af gæster.

Detailhandelen er naturligvis presset af e-handelen og ændrede indkøbsmønstre som i resten af Danmark og verden, men som et samlet hele klarer Kolding kommunes detailhandel sig meget fornemt med et af de bedste handelsindeks i Danmark, og vi ser at detailhandelen er i gang med at tilpasse sig den nye verden med nye forretningskoncepter, servicekoncepter og et mix af online handel med den fysiske butik.

Iværksætteri er en integreret del af Kolding Kommunes vision og en meget vigtig fokus hos Business Kolding. Vi har i 2015 opprioriteret området markant, og sat gang i implementeringen af en anderledes sammenhængende indsats overfor iværksætterne i hele fødekæden lige fra daginstitutionerne til vækstiværksættere. Vi skal sikre, at så mange som muligt har lysten til at skabe noget selv, at flere idéer bliver til virksomheder og at flere virksomheder vokser sig store og skaber arbejdspladser. Vi kan kun blive de bedste til iværksætteri ved en sammenhængende indsats mellem de mange aktører inden for iværksætteriet, dvs. folkeskolen, ungdomsuddannelserne, videregående uddannelser, kommune, private inkubationsmiljøer, kapitalpartnere og vores etablerede virksomheder.

Det er ganske kompliceret men ikke desto mindre opgaven og ambitionen.

Et af de mest synlige eksempler på den brede sammenhængende indsats er det nye innovationsmiljø Pakhuset på havnen i et stærkt samarbejde mellem Svane Shipping, IBA, SDU, UCSYD, Designskolen, Design2Innovate, Syddanske Forskerparker, Kolding Kommune og faciliteret af Business Kolding. Projektet har været forsinket i sin planlægning, men 23. december blev kontrakterne endelig underskrevet, og nu er det sikkert og vist at miljøet åbner op for sine tilbud i august/september i år. Det kommer i til at høre meget mere om i 2016.

Når vi nu er ved huse som omdrejningspunkt for en særlig erhvervsindsats, så er det god timing, at I i dag i JV har kunnet læse om det nye 4000 m2 store IT hus i den gamle Solar bygning på Haderslevvej kombineret med en indsats for et stærkere integreret samarbejde i vores stærke og spirende IT miljø. En satsning som er kommet i stand i et samarbejde mellem den private aktør Pierre Ejendomme, Business Kolding og IT brancheorganisationen IT Forum. Også det vil i høre en del mere om i 2016.

I Vamdrup har vi 1. januar slået dørene op for Erhvervshus Vamdrup, og i samarbejde med Kolding Kommune ansat en Erhvervskoordinator til at dyrke den tætte kontakt med Vamdrups erhvervsliv. Her en stor tak til Dansk AutoLogik som til fordelagtige vilkår har stillet bygningen til rådighed for projektet. Endnu et godt eksempel på vigtigheden af at private aktører er klar til at løfte et ansvar.

På de indre linjer har 2015 budt på formandsskifte i Handelsrådet, hvor Lau Tuxen har afløst Viggo Frydenborg efter mange års stor indsats, og i Turistforeningen hvor Søren Madsen har afløst Peter Madsen efter en tilsvarende stor indsats.

I kulissen og langt fra  så umiddelbart synligt som de markante udviklingsprojekter, udfører mine kollegaer et kæmpestort rugbrødsarbejde med at vejlede vores virksomheder og hjælpe små og store projekter på vej.

I 2015 har vi haft konkret 1:1 vejledning af ca. 800 virksomheder og dertil kommer de mange kontakter i netværkssammenhæng.

Denne oplistning af initiativer og succeser i 2015 – og jeg kunne godt blive ved lidt endnu – er et udtryk for at den Erhvervsstrategi 2022 med dens 29 indsatser, som vi og Kolding Kommune lancerede sammen præcis for et år siden er i god gænge og i fuld implementering.

Er det så fordi idéerne og indsatserne i strategien er særligt geniale, at vi tilsyneladende har succes med at vores forehavende?

Nej det er det ikke – strategien ligner på mange måder andres – men vi har i 2015 haft succes med at gøre præcis det, som jeg sidste år proklamerede som vores største udfordring og mulighed: At arbejde godt sammen på tværs af Kolding Kommunes erhvervsliv og aktører!

Det vil jeg gerne sige en kæmpe tak for til alle der har givet en hånd med og taget ansvar for udviklingen i vores område:

Det gælder virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne, Kolding Kommune, netværk, investorer, enkeltpersoner og selvfølgelig i høj grad også mine fantastiske og engagerede medarbejdere i Business Kolding.

 

DEL 2

Så det går altså ”meget godt” eller ”ikke så ringe”?

Så er spørgsmålet bare om ”meget godt” eller ”ikke så ringe” matcher vores ambitionsniveau?

Er ambitionsniveauet at være eller blive en god, bred, erhvervsvenlig, serviceorienteret kommune med en fornuftig vækst og som ikke skræmmer nogen væk?

Eller skulle vi måske tillade os selv at anlægge et højere ambitionsniveau i en anden liga som Danmarks 3. vækstcenter? en international aktør? Eller et sted med et hidtil uset entreprenant klima?

Hvad synes I?? – tænk over det.

Jeg synes vi skal sætte ambitionsniveauet højt – ser faktisk ingen grund til at lade være.

Vi har alle forudsætninger, og faktisk er den største begrænsning vores egen tro på os selv og hinanden – og – igen – vores fortsatte evne til at arbejde sammen.

Lad os nu antage at I er enige med mig i ambitionsniveauet – hvad skal der så til?
Hvad skal der lægges yderligere oven på det vi allerede gør og har sat i gang?

Internationalisering! Den globale konkurrence er virkeligheden og det er altså hverken Vejle eller Århus der er konkurrenten. Vi skal tænke det internationale aspekt ind i alt hvad vi gør.

Vi skal tænke internationalt ift. investeringsfremme, tiltrækning af talenter og eksport, og det kan kun ske med fornuft i et tæt samarbejde som region i Trekantområdet. Jeg kan forsikre om, at Business Kolding gør sit yderste for at understøtte et stadigt stærkere og mere integreret samarbejde i regi af Trekantområdet. I ved hjemmefra at det med naboer ikke altid er helt nemt, men det går fremad og det er bydende nødvendigt med samarbejdet!

Forretningsudvikling som region! Vi skal sikre stærke specialiseringer med clustre og værdikæder der kan tiltrække talent, kapital og investeringer på en international skala.

Entreprenørskab! I hele vores område skal det simpelthen stinke af foretagsomhed, mod, ambition og innovation.

Og sidst men ikke mindst skal vi arbejde med vores tro på os selv! Vi skal turde løbe risici og vi skal se positivt på de der tør! Vi skal tale hinanden op – ikke ned. Det kan man altså godt og samtidig bibeholde jordforbindelsen.

Fra min og Business Koldings side vil vi i 2016 – ud over det fortsatte arbejde med at implementere Erhvervsstrategi 2002 som den ser ud nu – arbejde på at konkretisere disse nye ambitiøse strategiske tiltag og på at sikre opbakningen til dem.

Vi vil gøre det inden for rammerne af vores mission: At være facilitator for det brede samarbejde på tværs af erhvervslivets aktører.

Vi ved udmærket at Business Kolding ikke kan ret meget selv – men sammen med jer er vi stærke.

Vi ved også at vi er baseret på funding fra virksomheder og skatteborgere – og jeg kan garantere for, at vi vil blive ved med at være ydmyge overfor den opgave og det faktum.

 

Til slut vil jeg minde om årets begivenhed i 2016 – Generalforsamling og award show som i år afholdes fredag den 26. februar på Comwell. Tilmeldingen er åben på Business Koldings hjemmeside, og jeg regner med at se jer alle sammen.

Til award show uddeles priser til Årets Virksomhed, Årets Erhvervstalent og Årets Iværksætter.

Du kender helt sikkert kandidater der har gjort sig fortjent til priserne, og jeg vil opfordre til at gå ind på Business Koldings web og lave dine indstillinger – det tager kun få minutter og betyder så meget for de der indstilles og måske i sidste ende kåres.

Med de ord vil jeg gerne ønske alle et godt nytår og et succesfuldt 2016!

SKÅL!

Seneste nyheder

Kokken kommer hjem i din stue

Jonas Henriksen er uddannet kok og manden bag Maade – en nystartet virksomhed, der sætter fokus på samværet og den gode spiseoplevelse med et Private Dining koncept, hvor kokken kommer hjem til dig og serverer maden, så du får oplevelsen af at sidde på restaurant – hjemme i din egen stue.

Vores erhvervskonsulent Majbritt Lykke Sørensen er en af de kolleger, der har været ved Business Kolding i længst tid, og har der for en stor kontaktflade ud til virksomhederne. Hun har styr på vores GDPR, analyser og data – men har også et stort hjerte for sport.

I inviteres med til en brag af en fest for både jobsøgende og virksomheder. Fest For Fyrede arrangeres af Jobindex, Powerjobsøgerne og Kolding Kommune. Her får I en ekstraordinær chance for at stå ansigt til ansigt med helt op til 500 kompetente nye potentielle medarbejdere fra hele landet. Deltagerne vil være en bred gruppe af alle lige fra ufaglærte og til den højtuddannede, ledige og dem der søge nye veje i arbejdslivet.