Koldings folkeskoler er kommet i fint selskab

Kolding Kommune er som den fjerde kommune i Danmark kommet med i kommune-partnerskabet FabLab@school.dk. Projektet sætter barren for innovation og entreprenørskab i folkeskolen højt, og bruger forskningsbaseret viden til at gøre eleverne endnu dygtigere.

I Kolding har innovation, design og entreprenørskab stået på skoleskemaet længe, men med optagelse i projektet FabLab@School.dk får Koldings lærere nu nye sparringspartnere i udviklingen af nye undervisningsformer. I forvejen er Silkeborg, Aarhus og Vejle en del af projektet.

”I Kolding forventer vi, at deltagelse i FabLab@SCHOOL vil inspirere os til det videre arbejde med design og innovation, så det bliver en naturlig del af skolen, fagene og hverdagen for eleverne. I projektet møder vi super-skarpe folk fra både de andre kommuner og fra Aarhus universitet. Det kan kun blive godt”, lyder det fra leder af Pædagogisk Center i Kolding Kommune, Camilla Johansen.

FabLab@school er delt op i fire trin. Det er et:

Undervisningskoncept, der inspirerer elever i 6.-10.klasse til at bruge nye digitale teknologier, og giver dem mod på at eksperimentere sig frem til løsninger på virkelighedens problemer.

Forskningsprojekt, der undersøger det 21. århundredes kompetencer og gør os klogere på, hvordan vi bedst indretter vores skoler og kvalificerer undervisningen i fremtiden.

Vidensdelings-projekt, med hjemmeside og praksisfællesskab, hvor undervisere kan finde og bidrage med inspiration og tilbud til innovativ undervisning, der understøtter målstyret læring.

Unikt nationalt samarbejde mellem kommuner, universiteter og erhvervsaktører, der bygger på et solidt internationalt vidensbaseret netværk af forskere ved CAVI (Aarhus Universitet) og Transformative Learning Technologies Lab TLTL (Standford University).

38 skoler er allerede med i projektet, og nu kommer Koldings 23 folkeskoler oven i. For lærerne i Kolding betyder det mulighed for deltagelse i FabLab@school-netværket, hvor ideer til undervisning og læringsforløb udveksles samt deltagelse i studieture, uddannelse og konferencer. Og der er store forventninger til udbyttet.

En gruppe fra Kolding har allerede været i Berlin sammen med de andre skoler i FabLab@SCHOOL, og her fik de ny inspiration til laboratorieundervisning. Desuden vil der i løbet af foråret blive sat fokus på programmering og robotteknologi, og så vil de første elever i Kolding allerede til næste skoleår få gavn af den specielle FabLab@SCHOOL undervisningsform.

”I Kolding vil vi design og innovation, og derfor er det naturligt for os at deltage i FabLab@school, hvor vi seriøst kan arbejde videre med at udvikle både mulighederne for eleverne og folkeskolerne i almindelighed. Eleverne skal have de bedste muligheder for at kunne leve op til de krav arbejdsmarkedet stiller, og derfor gør vi i Kolding alt for at opnå den nyeste viden. Med det her projekt er vi garanteret den nyeste forskning på området på internationalt niveau”, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Christian Haugk.

Et af mantraerne i FabLab@School er, at børn og unge ikke kun skal være forbrugere af teknologi. De skal i langt højere grad være med til selv at tænke teknologi ind i problemløsninger. De skal kunne forholde sig kritisk til de teknologier, vi bruger i hverdagen samt være medskabere af ny teknologi.

Se mere på FabLab@school.dk

Yderligere oplysninger:
Christian Haugk, Formand, Børn- og Uddannelsesudvalget – tlf. 21 46 62 66
Camilla Johansen, Leder, Pædagogisk Center – tlf. 24 66 70 29

 

Seneste nyheder

Vidste du, at du kan søge tilskud til efteruddannelse? Er du akademiker, kan du fra 7. februar 2023 søge Akademiker-fondspuljen om et beløb til eksempelvis et masterfag.

Se hvem der stiller op…

Torsdag d. 23. februar 2023 er der generalforsamling i Foreningen Business Kolding, hvor der skal vælges 10 nye medlemmer ind i Repræsentantskabet. Se listen over opstillede her!

For 6. gang præsenterer Business Kolding et nyt "Marketing á la Carte"-menukort, hvor du frit kan vælge mellem en række smagsprøver på forskellige marketingdiscipliner – alle tilsat en god portion netværk, sparring, faglig viden samt en lang række praktiske fif, som du kan gå hjem og bruge i din markedsføring.