Erhvervstilskud til energieffektiviseringer

Private virksomheder kan få tilskud fra Erhvervspuljen til energispareprojekter. Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne.

Erhvervspuljen

Energispareprojekter kan både sænke energiudgifterne og forbedre konkurrenceevnen, men bliver ofte ikke gennemført, hvis tilbagebetalingstiden er for lang. Tilskud fra Erhvervspuljen giver kortere tilbagebetalingstider, så flere projekter kan blive til virkelighed.

Energispareprojekter er med til at sænke energiforbruget i Danmark som et led i målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 % i 2030.

Justeret Erhvervspulje – forventet åbning 1. november 2022

Partierne bag aftalen om justering af Erhvervspuljen har besluttet at fremrykke puljens nye regler, så de som udgangspunkt træder i kraft 1. november 2022. Når puljen åbner igen, vil det dermed være med en række ændringer, som skal være med til at gøre det nemmere for virksomhederne at få en hjælpende hånd til den grønne omstilling.

Ændringerne af Erhvervspuljen omfatter:

  1. Indførelse af CO2 som supplerende tildelingskriterie, som vil åbne for, at projekter, der sparer CO2 men ikke energi, kan opnå støtte via Erhvervspuljen, f.eks. støtte til konvertering væk fra fossil gas til f.eks. biobrændsel eller fjernvarme.
  2. Fjerne krav om konkurrenceudsættelse, så støtten kommer hurtigere ud at virke.
  3. Mulighed for igangsættelse af projekter efter indsendelse af ansøgning.
  4. Positivliste med tiltag som modtager en fastsat støttesats for at lette administrationen.
  5. Højere støttesats til investeringer i grøn omstilling inkl. energisparende initiativer.
  6. Stop for tilskud til installation af nye gaskedler.
  7. Prioriteringsfaktor for gaskonverteringer, så det økonomiske incitament til ansøgning om gasreducerende projekter øges.

På SparEnergi.dk/erhvervstilskud finder du mere information om, hvem der kan ansøge Erhvervspuljen, og hvad der kan søges støtte til. Du finder også inspiration til, hvordan du igennem energieffektiviseringsprojekter kan styrke din virksomheds grønne profil og bundlinje.

Seneste nyheder

Business Kolding har samlet håndværkere i et netværk, der gerne vil tale drift og ledelse, eller bare vende almindelige, daglige vilkår og udfordringer med andre kolleger fra håndværkerbranchen.

Rekruttering, grøn omstilling og inspiration fra andres succes er væsentlige emner for at fortsætte væksten hos de lokale virksomheder. Derfor er der fokus på netop de emner i det nyeste nummer af magasinet Vækst.

Jakodan har specialiseret sig i at designe emballage til mindre firmaer og gør det muligt for små butikker at give en standardemballage et personligt præg.