Handel

Kolding er Vestdanmarks stærkeste handelsby, og med en beskæftigelse på hele 10.911 personer, er det uden sammenligning den største branche i kommunen.

Positionen som Vestdanmarks stærkeste handelsby skal fastholdes på trods af, at vi befinder os i en hidtil uset transformationstid, hvor teknologi og nye, innovative aktører disrupter forbrugsmønstre og baner vejen for en helt ny indkøbsadfærd.

Forbrugernes forventninger til brands og retailere er konstant stigende. I en tid hvor onlinehandel og click & collect har vundet indpas på at være nemt og bekvemmeligt, er det butikkernes opgave at integrere det digitale univers og gøre det fysiske møde mellem forbruger, produkt og service til en særlig god oplevelse – for der vil fortsat være brug for fysiske butikker.

Handlen i Kolding Kommune består af 782 detailhandelsvirksomheder og 665 engros- og agenturhandelsvirksomheder. Handlen er generelt udfordret af ny indkøbsadfærd, men ikke desto mindre, er der blevet registreret 382 nye jobs fra 2. kvt. 2018 til 2. kvt. 2019. Kolding har i handlen en styrke, som skal understøttes og udvikles både ved tilførsel af viden og kompetencer, teknologi og nye forretningsmodeller, for at vi fortsat kan kalde os Vestdanmarks stærkeste handelsby.

HANDEL, 2. kvt. 2019
Arbejdspladser Andel Vækst 2014-19
10.911 21 % 11,9 %

Kolding Kommune nedsatte i 2019 en task-force - sammen om styrkelse af bylivet og understøttelse af detailhandlen i Koldings handelscentre.

I første omgang har task-force gruppen haft fokus på Kolding Midtby og Kolding Storcenter. I arbejdet med Kolding indgår også en retænkning af City Kolding. Når dette arbejde er afsluttet sættes fokus på Christiansfeld, Vamdrup og Lunderskov.

Handelsvirksomheder spiller ikke blot en vigtig rolle i Kolding, men også i samfundsøkonomien som bindeled mellem sektorer og virksomheder.

Stigende kundeforventninger, en ny rolle for mellemleddet, produktinnovation, en verden i forandring og accelererende digitalisering er fem megatrends, som kommer til at påvirke engrosbranchen frem mod 2025, ifølge en ny rapport fra DI-Handel, som mere end 300 danske engroshandlere har bidraget til.

Industristrukturen og forretningsmodellerne vil blive påvirket, og man ser på nuværende tidspunkt, at flere virksomheder skærer mellemleddet ud, idet producenterne har fået lettere adgang til at nå kunden direkte, i kraft af den udbredte digitale handel.

Derfor skal Business Kolding være med til at understøtte forretningsudviklingen, og knytte relevante samarbejder mellem handelsaktører og interessenter til gavn for vækst og udvikling.

Initiativ

  • Styrke konkurrenceevnen og fremtidssikre handel gennem digitalisering
  • Styrke forretningsudvikling og relevante samarbejder mellem handelsaktører

Understøtte

  • Understøtte Koldings position som Vestdanmarks stærkeste handelsby
  • Understøtte relevante initiativer med interessenter og aktører i kommunens handelscentre