Business Kolding

Business Koldings erhvervsstrategi 2020 - 2024 vil tage medansvar for en overordnet bæredygtig udvikling og bidrage til realiseringen af FN’s 17 Verdensmål. Business Kolding vil udnytte gode relationer og partnerskaber i arbejdet for at bidrage positivt til FN’s Verdensmål.

Kolding er i dag en robust og attraktiv erhvervskommune med 52.838 arbejdspladser. Det svarer til 112 arbejdspladser pr. 100 indbyggere i den erhvervsaktive alder. Det er langt over landsgennemsnittet på 95.

Business Kolding kender kommunens erhvervsliv indgående. Et godt kendskab til erhvervslivet og dets sektorer er forudsætningen for at træffe de rigtige strategiske beslutninger i erhvervsudvikling og erhvervsfremme. Et godt kendskab til de enkelte virksomheder er forudsætningen for at skabe værdigivende netværksforbindelser og understøtte virksomhedernes udvikling og innovation. Et godt kendskab til hele erhvervslivet er forudsætningen for, at Business Kolding kan levere relevant viden om erhvervslivet til Kolding Kommune og virksomhederne.

Kendskabet til virksomhederne, til deres potentialer og udfordringer, er centralt for Business Koldings virke:

 • Derfor skal Business Kolding fortsat holde en tæt kontakt til erhvervslivet, i form af virksomhedsbesøg, netværksdannelse og arrangementer som en naturlig del af den almindelige erhvervsservice.
 • Derfor skal Business Kolding have et overordnet kendskab til de støttemuligheder og support-aktiviteter, der findes til virksomhedernes vækst og udvikling.
 • Derfor skal Business Kolding have en synlighed over for erhvervslivet og relevante interessenter. Business Kolding kommunikerer på daglig basis med virksomheder, myndigheder, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere.
 • Derfor vil Business Kolding tilbyde virksomheder vejledning og sparring i forhold til de forretningsmæssige forhold, der er relevante for virksomhedens etablering, videreførelse og vækst.
 • Derfor vil Business Kolding styrke data-overblikket på erhvervsudviklingen gennem systematisk arbejde med analyser og viden, som grundlag for vejledningen og erhvervsfremmeindsatsen. Seneste viden om konjunktur- og strukturforhold i erhvervslivet, vil forbedre muligheden for at identificere styrkeområder og horisontale værdikæder.

Overordnet mål

 • Understøtte bæredygtig vækst og digital udvikling

Business Kolding vil gøre en særlig indsats for at understøtte økosystemer og horisontale værdikæder i erhvervslivet, og sikre et stærkere samarbejde på tværs af virksomheder, uddannelser og relevante organisationer. Business Kolding vil understøtte triple-helix samarbejde, styrke iværksætter-miljøet og understøtte innovation og udvikling i kommunens virksomheder.

Business Kolding vil være talerør for erhvervslivets ønsker og behov ift. kommunal planlægning, rammevilkår og services, samt udnytte netværk og samarbejdsrelationer til at forbedre vilkårene for kommunens erhvervsliv.

Business Kolding vil styrke eksisterende partnerskaber og samarbejder samt etablere nye relationer med relevante netværk, vidensinstitutioner og finansieringskilder. Business Kolding vil aktivt engagere etablerede virksomheder og iværksættere i relevante, værdiskabende aktiviteter og projekter.

Business Kolding vil styrke udviklingen i Danmarks mest attraktive erhvervskommune, ved at fokusere på både generel og specifik virksomhedsudvikling samt en række tværgående prioriteter.

Fonden Business Kolding vil udnytte det stærke samarbejde med Foreningen Business Kolding til at udvikle værdiskabende tilbud og initiativer.

Mål

 • Business Kolding skal kende erhvervslivet og identificere virksomhedernes behov
 • Vejledningen og erhvervsfremmeindsatsen i Business Kolding skal hvile på et analytisk grundlag
 • Business Kolding skal være erhvervslivets repræsentant og talerør
 • Business Koldings konkrete indsatser og initiativer skal være baseret på et robust og sammenhængende grundlag

Indsatser

 • Business Kolding indsamler og kommunikerer viden om erhvervslivets udvikling og strukturer
 • Business Kolding vil understøtte virksomhedernes udvikling gennem situationsbestemte netværk og udviklingssamarbejder