Kolding Handelsråd blev stiftet i 1988 som paraplyorganisation for detailhandlen i Kolding. I samarbejde med Foreningen Business Kolding og Kolding Turistforening fokuserer Kolding Handelsråd på at opfylde Kolding Kommunes vision ”Vi Designer Livet”, som indebærer udviklingen af et attraktivt erhvervsmiljø.

Kolding Handelsråd formål er, at styrke handels- og serviceerhvervet i Kolding Kommune, ved:

 • at være det samlede handels- og serviceerhvervs repræsentant og talerør udadtil
 • at sikre vidensdeling mellem handelscentrene
 • at samle aktører omkring fælles markedsføring af Kolding Kommune og kommunens handels- og servicemuligheder
 • at undersøge og videreformidle tendenser omkring den fremtidige udvikling for detailhandelen samt for handel og service i øvrigt
 • at fremme rammevilkårene for at drive handels- og servicevirksomhed i Kolding Kommune

Kolding Handelsråd arbejder med:

 • Analyser, inspiration og tendenser
  Handelsrådet skal sikre, at kommunens forskellige handelscentre bliver bekendte med relevante analyser, inspiration og tendenser inden for detailhandel.

 • Rammevilkår
  Detailhandlen i Kolding Kommune skal have de bedste rammevilkår. Dette sker ved handelscentrenes deltagelse i relevante arbejdsgrupper samt Handelsrådets hjælp til at løse problematikker og udfordringer – små som store.

 • Koordination
  Handelsrådet skal tilsigte at fungere som et koordinerende forum, hvor der skal være fokus på at dele med hinanden. Der skal gives mulighed for sparring og vidensdeling til bestyrelsesmøderne.

 • Tiltrækning af butikker og koncepter
  Handelsrådet skal gennem medarbejderne i Business Kolding være med til at sikre en fortsat tiltrækning af butikker og koncepter i hele Kolding Kommune.

 • Medlemspleje
  Handelsrådet skal være der for alle 342 medlemmer ved at tilbyde 3 mindre medlemsarrangementer samt ét stort arrangement årligt.
  Handelscentrene i Kolding Kommune er City Kolding, Centerforeningen i Kolding Storcenter og handelsstandsforeningerne i Vamdrup, Christiansfeld og Lunderskov.

Bliv medlem af Kolding Handelsråd

Kolding Handelsråd og Kolding Turistforening fusionerer fra årsskiftet med Foreningen Business Kolding.

×
De tre foreninger har længe haft et tæt samarbejde, og vil forenet stå endnu stærkere. I den fusionerede foreningen dannes et fast udvalg, der arbejder med turisterhvervets og detailhandlens udvikling.

I forbindelse med fusionen indføres en ny kontingentstruktur for 2020 - bliv medlem i Foreningen Business Kolding.