Hvordan finder du den rigtige pris på dine ydelser og produkter?

Det kan være svært at prissætte "sig selv" og turde tage en tilstrækkelig høj pris - hvad enten det handler om prissætning af ydelser (f.eks. konsulenttimer, grafik eller behandlinger) eller af produkter, du selv har skabt (f.eks. kunst, brugskunst, møbler, design).


På denne workshop vil du lære mere om:

 • Prispsykologi
 • Priskalkulation, tilbudsgivning og efterkalkulation
 • Forhandling – og at turde stå ved din pris.

Workshoppen har fokus på dine egne ydelser og produkter – ikke på kalkule og prissætning i forbindelse med køb og videresalg af produkter.

Oplægsholder er virksomhedsrådgiver Hanne Wick.

Der er maksimalt plads til 25 deltagere på denne workshop. 

 

Workshoppen en del af projektet MEDSTRØM. MEDSTRØM er finansieret af EU Socialfond og Regionale Erhvervsudviklingsmidler. 

Læs mere på www.medstroem.dk 

Tilmelding

Ja, jeg accepterer betingelserne.

Håndtering af persondata i Business Kolding

Ved tilmelding, accepterer du samtidig, at Business Kolding (dataansvarlig) behandler dine indtastede data i tråd med persondataloven, og på nedenstående betingelser:

 • Dine indtastede oplysninger overføres og gemmes i Business Koldings interne IT-systemer
 • Oplysningerne indsamles og behandles ifm. arrangementshåndtering og efterfølgende erhvervsservice til den pågældende virksomhed
 • Oplysningerne gemmes i min. 5 år efter arrangementet, jfr. gældende lovgivning, herunder regnskabsloven
 • Eventuelle deltagerlister (navn og virksomhed) kan distribueres til arrangementets deltagere, samt oplægsholdere
 • Ved nogle arrangementer vil der blive taget situationsbilleder, som bruges ifm. medie- og presseomtale, og på Business Koldings hjemmeside og sociale medier
 • Oplysningerne behandles udelukkende af medarbejderne hos Business Kolding, de offentliggøres ikke, og videresælges ikke til tredjepart
 • Du har iflg. persondataforordningen ret til indsigt, sletning eller blokering af registrerede data eller indsigelse, og berigtigelse af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen
 • Du kan klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet

Læs mere om Business Koldings persondatapolitik eller kontakt Business Kolding, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding. Tlf. 76 33 21 11, info@businesskolding.dk.

21. august 2020
kl. 09:00 - 12:00
Pakhuset
Bornholm
Sdr. Havnegade 7
6000 Kolding
Gratis
No-show-fee på kr. 500 kr.,- opkræves ved udeblivelse eller afbud senere end 24 timer før arrangementsstart.
Tina Nikolajsen
tn@businesskolding.dk
21590221